Download Center:  
Myli czarne na codzie mam 
albo defekt inny 
nie chc czu jak stajemy si 
wobec siebie zimni 
dobrze smakuje kawy yk 
wiey powietrza chd 
w kady dzie gdy ciebie brak 
dotyk twj tak kojcy by 
teraz ju go nie chc 
i wszystkich rzeczy zoonych na 
me wtpliwe szczcie 
sama przed sob przyzna chc 
nie zmusza przecie nikt 
nie wierzyam nigdy w nas 

Sowa z twych ust, e si starasz jak nikt 
korowody twych kamstw 
nie przesoni mych prawd 
jeli tak mio chcesz da mi 
to samotnie spdz noc 

Dzi wiem, e kiedy znajd 
mych ez serce warte 
mam czas by czeka na znak 
zy los przytrafi si 
i co noc w milczeniu chc tkwi 
by ju nie straci mych szans 
by ju nie sposzy mych szans 

Wcale nam tak nie byo le 
tak przynajmniej czue 
jeszcze dzi w osupieniu trwasz 
jeszcze brak ci tchu - wiem 
samotno cika staje si 
nie starcza czasem si 
w kady dzie, gdy kogo brak 

Bekot z twych ust, e si starasz jak nikt 
korowody twych kamstw 
nie przesoni mych prawd 
jeli tak mio chcesz da mi 
to samotnie spdz noc 

Dzi wiem, e kiedy znajd 
mych ez serce warte 
mam czas by czeka na znak 
zy los przytrafi si 
i co noc w milczeniu chc tkwi 
by ju nie straci mych szans 
by ju nie sposzy mych szans 

Niepotrzebni ju sobie tak 
wsuchujemy si w noc 
zagubiony rytm naszych cia 
straci ju moc 
straci ju swj dawny czar