Download Center:  
Sjlafrnder, norden rungar 
Vapenbrder vid Svea strand 
Stridskamraters kamprop ljungar 
Fr upphjd kung och fosterland 

Ett hrnadstg svor ed 
I ttt uppslutna led 
Till den lda hembygdsprakt 
Till moder jords omdrmda trakt 

Frn korpgudslrans borg 
Och norrskenrikets horg 
Trofasthetens frejd 
Gts i brst fr strid och fejd 

Med oblid eldsblick de betraktar 
Hjltelandets offerbl 
Den sammansvurna hren vaktar 

Nu segervissa lag 
Till taktfast trummas slag 
Styr stolta Naglfar 
P vikingsfrd de vreda drar 
I djrva stormars fng 
Fylld av tordnsng 
Av forna gudar krnt 
De, som ledsjrnan utrnt 

Nr fiende fallit, varhelst de n finnes 
Konungen kallar mannarna till 
Nr norden omnmnes, smrta minnes 
Ty bloddrnkta bredsvrd r vrt sigill 

Ett hrnadstg svor ed 
I ttt uppslutna led 
Till den lda hembygdsprakt 
Till moder jords omdrmda trakt 

Frn korpgudslrans borg 
Och norrskenrikets horg 
Trofasthetens frejd 
Gts i brst fr strid och fejd