Download Center:  
Susarlar sesini bomak isterler 
Yaradr krktr sra yreim 
lk la yar geceler 
Kardein duymaz elolu duyar. 

oalr engeller yrr gidersin 
Yrein tayp gtrr seni 
Nice selden sonra bundan tede 
Kardein duymaz elolu duyar. 

Yklma bunlar grdn zaman 
Umudu kesipte incinme sakn 
A yreini bir merhabaya 
Kardein duymaz elolu duyar